Nå ut med din röst

Denna kurs riktar sig i första hand till dig som använder rösten som ett redskap i ditt arbete.

Hur når du fram med din röst och budskap på ett trovärdigt sätt? Att vara trovärdig i det du säger hör ihop med vilket röstläge du använder och även ditt kroppsspråk. De flesta pratar inte i sitt naturliga röstläge utan lägger rösten alldeles för högt. Genom att ha med magstödet när du pratar får du en helt annan tyngd och pondus i rösten och du når ut på ett helt annat sätt.

Rösten är själens spegel och du signalerar mer än du tror genom din röst. Har du tänkt på att du kan höra på rösten hur en person mår, om personen är glad, ledsen, stressad, lugn och så vidare?

Hur du pratar kommer också att påverka din publik. Om du pratar snabbt och inte tar några pauser kommer de som lyssnar bli stressade. De speglar dig, så de kommer inte att hinna andas.

Om du däremot pratar lugnt och tydligt med många pauser kommer lyssnarna också känna sig lugna och ditt budskap hinner sjunka in.

Exempel på upplägg

  • Vi övar på talövningar och stödövningar för att ha med oss hela kroppen när vi pratar och inte bara prata ifrån halsen.
  • Vi går igenom vad som kan hända om vi överanstränger oss. Det är när vi anstränger halsen för mycket som vi blir hesa och i värsta fall även kan få ihållande stämbandsinflammationer.
  • Du får med dig verktyg för att prata med stödet och får hjälp med att hitta det röstläget som är mest naturligt för dig. Det är då du blir mest trovärdig.
  • Vi arbetar med ditt kroppsspråk
  • Vi övar också på presentationsteknik och scenisk gestaltning, hur du säger något och hur du disponerar en text så att det blir intressant att lyssna på.
  • Vi analyserar våra och andras röster för att bli medvetna och inspirerade att utvecklas. Vi pratar om olika röstkvaliteter.

Kontakta oss för mer information