Forskning

Forskning som gjorts vid Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg bekräftar att sång höjer vårt välmående och att följande händer med oss när vi sjunger:

  • Stresshormonerna (kortisolet) sjunker
  • Lugn och ro hormonerna (oxytocinet) ökar
  • Glädjehormonerna (endorfinerna) ökar.
  • När vi sjunger i grupp klappar våra hjärtan i takt

 

Källa: Musikens melodi styr körsångares hjärtfrekvens