Om Singing Being

Singing Beings bakgrund

m1fRösten är ett uttrycksmedel som vi alla föds med, vi föds till Singing Beings. Barn uttrycker naturligt olika känslor med rösten för att kommunicera med sin omvärld och för att balansera sig, för att de mår bra av det och utan att tänka på hur det låter.

Vi lär oss sedan när vi växer upp att vi ska passa in och inte sticka ut för mycket och många drar då tillbaka sin röst. Din röst är ett självuttryck, ett avtryck av den du är, och blir den kritiserad, är det vanligt att många reagerar med att hålla tyst. Ju äldre vi blir desto mer börjar vi tänka, döma, kritisera oss själva samt försöka passa in oss i mallar, vilket i många fall bidrar till spänningar i kroppen och låsningar i andningen. Vi begränsar oss och stänger in vår andning och röst i kroppen istället för att expandera, ge plats åt andningen i kroppen och släppa ut rösten.

Singing Beings vision

Singing Beings vision är att inspirera dig att hitta hem till just din unika röst som finns där inom dig och väntar på att världen ska höra den. Din röst bär på dina svar och din sanning. Genom att du vågar uttrycka din sanning inspirerar du även andra att göra detsamma. Genom att du hittar och vågar uttrycka din röst visar du tydligare vem du är och du ger din omgivning större möjlighet att förstå dig och dina behov.

Singing Being hjälper dig att våga utforska och uttrycka din röst, oavsett hur läskigt och ovant det känns.

Läs gärna om hur Singing Being bidragit till människors utveckling under referenser.

Singing Beings värdegrund

TRYGGHET – Singing Beings främsta mål är att du ska känna dig trygg så att du vågar släppa på försvar, rädslor och prestation och  känner att du vågar utforska och uttrycka dig med din röst. Många kunder har uttryckt sin uppskattning just över detta då de känner att de kan vara sig själva.

LEKFULLHET – För att släppa på prestation är det viktigt att ha lite roligt med rösten, att utforska din röst på ett lekfullt sätt. Släppa på kraven hur det ska låta och fascineras av på hur många olika sätt din röst faktiskt kan låta.

MOD – Rösten är det mest personliga vi har, så det krävs mod av dig för att våga vara sårbar och släppa fram din röst, vilken är en spegel av den du är. Det krävs mod för att våga uttrycka dina inre känslor och tankar genom din röst.